30/05/11

O meu olido máis puro

O meu olido máis puro
dérache si eu fora rosa,
o meu mamurio máis brando
si é que do mar fora onda,
o bico máis amoroso
se fose raio da aurora,
si Dios... Mais ben sei que ti
non qués de min nin a groria.

Sem comentários:

Enviar um comentário