05/06/11

Médico, doille a cabeza...

-Médico, doille a cabeza...
Zuruxán, doille unha man...
Mais se é que o esprito lle doi,
¿qué menciña lle darás?
-Para infirmidás das almas
na terra cura non hai;
pídelle a Dios que cha leve;
quizás no ceu sandará.

Sem comentários:

Enviar um comentário