26/07/10

Mais ve que o meu corazón

   Mais ve que o meu corazón
é unha rosa de cen follas,
i é cada folla unha pena
que vive apegada noutra.

   Quitas unha, quitas dúas:
penas me quedan de sobra;
hoxe dez, mañán corenta,
desfolla que te desfolla...

   ¡O corazón me arrincaras
desque as arrincares todas!

Sem comentários:

Enviar um comentário