22/08/10

Deixa que nesa copa en donde bebes

   Deixa que nesa copa en donde bebes
as dozuras da vida,
unha gota de fel, unha tan sóio,
o meu dorido corazón esprima.
Comprenderás estonces
cómo abranda a delor as pedras frías,
anque abrandar non poida
almas de ferro e peitos homicidas.

Sem comentários:

Enviar um comentário