09/10/10

Dios puxo un velo enriba

Dios puxo un velo enriba
dos nosos corazóns,
velo que oculta abismos
que El pode ollar tan só.
Cando eu penso o que viran
no que adorado estóu
homilde e de rodillas
cal se adora al Señor,
si este velo caíse
de repente antre os dous,
tembro... e incrinado a frente
digo: "¡Qué sabio é Dios!"

Sem comentários:

Enviar um comentário