29/11/10

¡E ben! Cando comprido

¡E ben! Cando comprido
teñás ese ardentísimo deseo,
o meu rir sin descanso será estonces,
anque un rir triste e negro.

Dendes do meu corrucho solitario
estaréi axexándovos sereno,
e tras da primadera e tras do estío,
veréi cál chega para vós o inverno.
¡E qué inverno tan triste,
tan áspero e tan fero...!

Como no outono as follas can dos árbores,
dos voso corazós irán caendo
as brancas ilusiós con que crubíades
o chan do simeterio
en donde os nosos mortos dormen xuntos
do olvido no silencio.

E nas negras mortaxas que os envolven,
diante de vós aparecer verédelos,
decindo: "N'era aquelo o que buscábades
cando engañados insultaste ós ceos...
¡N'era aquelo sin duda, desdichados,
mais... tampouco era esto...!"
I eu dende o meu corruncho sorriréime
cun sorrir triste e negro.

Sem comentários:

Enviar um comentário