03/11/10

¿Por qué, Dios piadoso

¿Por qué, Dios piadoso,
por qué chaman crime
ir en busca da morte que tarda,
cando a un esta vida
lle cansa e lle afrixe?

Cargado de penas,
¿qué peito resiste?
¿Cal rendido viaxeiro non quere
buscá-lo descanso
que o corpo lle pide?

¿Por qué si un non rexe
as dores que o oprimen,
por qué din que te amostras airado
de que un antre as tombas
a frente recrine?

Inferno no mundo
e inferno sin límites
máis alá desta cova sin fondo
que a ialma cobiza,
que os ollos non miden.

Si é que esto é verdade,
¡verdade terrible!,
ou deixade un inferno tan sóio
de tantos que eisisten,
ou si non, Dios santo,
¡piedade dos tristes!

Sem comentários:

Enviar um comentário