11/11/10

Un verdadeiro amor é grande e santo

-Un verdadeiro amor é grande e santo,
dos encantos encanto,
i é doce..., doce antre as dozuras todas.
-Seica por eso, tanto
tras dunhas i outras modas,
dálle por empachar, anque ben sabe.
-¿Por máis que acabe en bodas?
-Anque en bodas acabe;
pois coma todo doce, miña vida
(i ésta é cousa sabida
como que queima o fogo),
canto máis come un del, repuna logo.

Sem comentários:

Enviar um comentário