09/11/10

Vamos bebendo

-Teño tres pitas brancas
e un galo negro,
que han de poñer bos ovos
andando o tempo;
i hei de vendelos caros
polo xaneiro;
i hei de xuntá-los cartos
para un mantelo;
i heino de levar posto
no casamento;
i hei... -Pois mira, Marica,
vai por un neto,
que antramentras non quitas
eses cerellos,
i as pitas van medrando
co galo negro,
para poñé-los ovos,
e todo aquelo
do xaneiro, dos cartos
i o casamento,
miña prenda da ialma,
¡vamos bebendo!

Sem comentários:

Enviar um comentário