01/12/10

Sin niño

Por montes e campías,
camiños e espranadas,
ven unha pomba soia,
soia de rama en rama.

Síguena as probes crías,
sedentas e cansadas,
sin que alimento atope
pra darlles a bicada.

Trai manchada-las prumas
que eran un tempo brancas,
trai muchas as rastreiras
i abatida-las alas.

¡Ai, probe pomba, un tempo
tan querida e tan branca!
¿Ónde vai o teu brilo?
O teu amor, ¿ónde anda?

Sem comentários:

Enviar um comentário