13/01/11

Vanidade

Algúns ricos entérranse ó probe,
e algúns probes ó grande se enterran,
todos para distinguirse,
e hastra ó morrer ter fachenda.
¡Vanidá, cánto vals antre os homes,
que hastra as portas da morte penetras!
Mas desque cán no burato,
todos iguales se quedan;
i o polvo ó polvo se torna
e onda os vivo-la sobervia.

Sem comentários:

Enviar um comentário