02/02/11

É verdade que un pode

"É verdade que un pode
ser pior ou millor;
pero vir de bon tronco,
eso sempre foi bo.
Teus pais eran xitanos,
e ti hoxe eres marqués,
mas que... que ó fin i ó cabo,
un ven de donde ven.
Can fillo dun raposo,
que o teñan por leal;
que si non come os pitos
é que non poderá."

Esto cantaba un cego
na feira de Asunción,
e do seu cantar ríanse
todos que era un primor.
I uns ós outros mirábanse
cal querendo decir:
"Rásquese a quen lle proia,
que esto non via pra min."

Sem comentários:

Enviar um comentário