29/07/10

Ando buscando meles e frescura

   Ando buscando meles e frescura
para os meus labios secos,
i eu non sei cómo atopo, nin por ónde,
queimores e amarguexos.

   Ando buscando almibres que almibare
estos meus agres versos,
i eu non si cómo, nin por ónde, sempre
se lles atopa un fero.

   I o ceo e Dios ben saben
non teño a culpa deso.
¡Ai!, sin querelo, tena
o lastimado corazón enferemo.

Sem comentários:

Enviar um comentário